Kobieta w ogrodzie siejąca ziarno.

Przemiana


Jak samorządne miasteczka, wioski czy dzielnice mogą stawić czoła kryzysowi karmionemu ideą nieograniczonego wzrostu, wyczerpywaniu się zasobów taniej ropy i na dodatek zaproponować działające rozwiązania?

Jest tylko jeden sposób, aby się przekonać…


Społeczność ostoją ludzkości

Strategie adaptacji mogą działać tylko wtedy, kiedy zakorzenione są w społeczności. W warunkach zapaści infrastruktury społecznej lokalna społeczność, z jej bezpośrednimi fizycznymi zależnościami, staje się głównym środowiskiem życia.
Przygotowanie do życia w katastrofie klimatycznej musi obejmować przemianę społeczności, w której żyjemy, aby była gotowa na nadchodzące zmiany.

Czym jest ruch Miast Przemiany?

Ruch Przemiany (ang: Transition Network) tworzą społeczności lokalne, oddolnie organizujące się, aby przebudować siebie i swoje otoczenie. Celem jest pełniejsze i niezależne od paliw kopalnych życie, szczęśliwi ludzie w przyjaznej i wspierającej społeczności.

Ruch skupia się na budowie zdrowych społeczności i lokalnej gospodarki, a jego narzędziami jest kształtowanie relacji społecznych i środowiska emocjonalnego w duchu dobra, równości i otwartości.

W największym skrócie jest to zastosowanie zasad permakultury (dbałość o Ziemię, dbałość o ludzi i dbałość o sprawiedliwy podział) do budowy i rozwoju społeczności ludzkich.

Po ponad 13 latach doświadczeń, obecny w ponad 30 krajach, obejmujący ponad 1000 społeczności ruch Przemiany wypracował zestaw praktyk, które można przyjąć jako sprawdzony wzór. Jest to największy obecnie działający eksperyment społeczny, pomyślnie realizujący model samoorganizacji i przekształcania istniejących społeczności w stronę eko-centrycznego sposobu życia.

Więcej znajdziesz na naszym blogu.

Lokalne społeczności wobec kryzysu cywilizacji przemysłowej

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: